SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE 7 Ngày

TOUR sang trọng, hành trình bay rất okie, sẽ là một hành trình tuyệt vời trong đời.
Giá (từ) : 51.900.000 VNĐ 53.900.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 7 ngày - 6 đêm
Ngày khởi hành: 21; 28/5 - 23/7 - 13; 27/8 - 3;10/9
Tư vấn miễn phí