PHÁP – THỤY SỸ – Ý – VATICAN (BAY CZ)

4 sao
Giá (từ) : 67.900.000 VNĐ 69.900.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thời gian: 10 ngày/9 đêm
Ngày khởi hành: 10/04 ; 10/05; 07/06; 05/07; 13/07; 02/08
Tư vấn miễn phí