HÀ NỘI – SINGAPORE – MALAYSIA

Giá (từ) : 10.990.000 VNĐ 11.990.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 5 Ngày - 4 đêm
Ngày khởi hành: 28/6 ; 05; 06,10, 13, 20, 27/7; 03, 10, 14 , 15, 14/8/2024
Tư vấn miễn phí
TOUR DU LỊCH ÚC
Thời gian : 7 Ngày - 6 đêm
Điểm khởi hành : Hà Nội
Ngày khởi hành : 15/8 & 24/9/2024
56.900.000 VNĐ Giá : 52.900.000 VNĐ
Chi tiết