ĐỨC – THỤY SỸ – LUXEMBOURG – BỈ – PHÁP (Bay Vietnam Airline)

Giá (từ) : 64.900.000 VNĐ 69.900.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 9ngày - 8đêm
Ngày khởi hành: 26/04; 31/05; 15/07
Tư vấn miễn phí