Du lịch Trung Quốc: Cửu Trại Câu - "Thiên đường nơi hạ giới"

Du lịch Trung Quốc: Cửu Trại Câu – “Thiên đường nơi hạ giới”

Giá (từ) : 18.017.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành: 30/10
Đặt ngay