Vivu Hè Nhật Bản (4N3Đ) Từ HCM: TOKYO – FUJI – HAKONE

238 khách hàng đã đánh giá
Giá (từ) : 23.900.000 VNĐ 24.900.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 23/07/2019
Tư vấn miễn phí