Trẻ trung, sôi động cùng CUBA: HÀ NỘI – CUBA| Havana – Varadero

Giá (từ) : 61.900.000 VNĐ 69.900.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thời gian: 8 ngày
Ngày khởi hành: 22/12/2016
Tư vấn miễn phí