TOUR TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

TOUR TRUNG QUỐC: TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Giá (từ) : 9.590.000 VNĐ 10.590.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày
Ngày khởi hành: 09, 22, 29/ 12/ 2016
Đặt ngay