TOUR SINGAPORE-KUALALUMPUA 6 ngày 5 đêm

TOUR SINGAPORE-KUALALUMPUA 6 ngày 5 đêm

Giá (từ) : 12.690.000 VNĐ 14.690.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành: 25/11 & 09/12/2016
Đặt ngay