Tour Du xuân: HỒ BA BỂ – THÁC BẢN GIỐC – ĐỘNG NGƯỜM NGAO – PÁC BÓ 3 ngày 2 đêm

Giá (từ) : 2.400.000 VNĐ 2.600.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Ngày khởi hành: 30/01; 03/02/2017 (Mùng 3;7 Tết)
Tư vấn miễn phí