THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU –BỘC VIỆN CỔ TRẤN

4 sao
Giá (từ) : 14.390.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 5 ngày - 4 đêm
Ngày khởi hành: 18/04, 06/06, 25/07, 29/08, 19/09
Tư vấn miễn phí
TOUR DU LỊCH ÚC
Thời gian : 7 Ngày - 6 đêm
Điểm khởi hành : Hà Nội
Ngày khởi hành : 15/8 & 24/9/2024
56.900.000 VNĐ Giá : 52.900.000 VNĐ
Chi tiết