THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH

Giá (từ) : 16.900.000 VNĐ 17.400.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 07 ngày - 06 đêm
Ngày khởi hành: 21 & 30 tháng 07
Tư vấn miễn phí
TOUR DU LỊCH ÚC
Thời gian : 7 Ngày - 6 đêm
Điểm khởi hành : Hà Nội
Ngày khởi hành : 15/8 & 24/9/2024
56.900.000 VNĐ Giá : 52.900.000 VNĐ
Chi tiết