THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH

Tuyệt vời
Giá (từ) : 21.490.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 7 ngày - 6 đêm
Ngày khởi hành: 23/3, 3, 23/3, 06 & 21/04, 08, 22, 29/05, 08/06, 11 & 22/09, 07/07, 20/07, 27/07, 03/08, 18/08
Tư vấn miễn phí