THƯỢNG HẢI – CHU GIA GIÁC – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – BẮC KINH

5 sao
Giá (từ) : 21.890.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 7 ngày - 06 đêm
Ngày khởi hành: 07/4, 20/4, 12/6, 26/6, 30/6, 08/7. 28/7, 11/8, 11/9
Tư vấn miễn phí
TOUR DU LỊCH ÚC
Thời gian : 7 Ngày - 6 đêm
Điểm khởi hành : Hà Nội
Ngày khởi hành : 15/8 & 24/9/2024
56.900.000 VNĐ Giá : 52.900.000 VNĐ
Chi tiết