THƯỢNG HẢI – CHU GIA GIÁC – HÀNG CHÂU – BẮC KINH

Tuyệt vời
Giá (từ) : 19.590.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày - 5 đêm
Ngày khởi hành: 09/04; 17/5, 9/8; 30/8
Tư vấn miễn phí