SYDNEY – CANBERRA – MELBORNE (Bay Vietnam Air)

Tuyệt vời
Giá (từ) : 51.900.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 7 ngày - 6 đêm
Ngày khởi hành: 2; 28/4; 21; 28/5; 23/7; 13; 27/8; 3 &10/9
Tư vấn miễn phí
TOUR DU LỊCH ÚC
Thời gian : 7 Ngày - 6 đêm
Điểm khởi hành : Hà Nội
Ngày khởi hành : 15/8 & 24/9/2024
56.900.000 VNĐ Giá : 52.900.000 VNĐ
Chi tiết