Cung đường vàng nhật bản

TOUR DU LỊCH NHẬT BẢN: Nhật Bản – Cung Đường Vàng 06 ngày

Giá (từ) : 39.900.000 VNĐ 42.990.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Thời gian: 06 ngày- 06 đêm
Ngày khởi hành: 20 tháng 07/2016
Đặt ngay