Lịch khởi hành các tour quốc tế tháng 03, 04 năm 2015

Lịch khởi hành các tour quốc tế tháng 03, 04 năm 2015

Lạc Việt trân trọng thông báo lịch khởi hành các tour du lịch quốc tế như: Singapore, Thái Lan, Singapore -Malaysia ( SIN- KULL), Hàn Quốc, Nhật Bản tháng 03, 04 năm 2015 như sau:

Tên tour Thời gian Khởi hành Giá ( VNĐ) Hãng bay
SINGAPORE 04 ngày 19/ 03 11.479.000

 

VN

04/ 04 12.347.000
28; 29; 30/ 04 14.300.000
SIN- KULL 06 ngày 28/ 03 13.649.000
28/ 04 16.253.000
THÁI LAN   05 ngày 25/ 03 7.504.000 VN
10/ 04 8.658.000 VN
27/ 04 9.526.000 TG
28/ 04 9.309.000 BL
HÀN QUỐC 05  ngày 28/03 15.082.000  VN
28/ 04 15.819.000
BẮC KINH- THƯỢNG HẢI 05 ngày 28; 29/ 04 15.818.000  VN

Tel : (04) 3. 51 88 400 / 0914 33 85 33
SKYPE : lacviet.event