Du Lịch Địa Trung Hải: Hy Lạp – Bungary

Giá (từ) : 56.900.000 VNĐ 65.500.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thời gian: 07 ngày 6 đêm
Ngày khởi hành: 08; 28 tháng 06; & 08; 22 tháng 7
Tư vấn miễn phí