HY LẠP (SANTORINI) – Ý – PHÁP

Giá (từ) : 69.900.000 VNĐ 72.900.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thời gian: 12 ngày 11 đêm
Ngày khởi hành: 14/7; 17/08; 01/09/2017
Tư vấn miễn phí