TOUR DU LỊCH HÀN QUỐC GIÁ RẺ - CHÀO HÈ 2016

TOUR DU LỊCH HÀN QUỐC GIÁ RẺ – CHÀO HÈ 2016

Giá (từ) : 12.900.000 VNĐ 13.900.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 05 ngày - 04 đêm
Ngày khởi hành: 31tháng 06 và 06; 13; 14; 17 tháng 07
Đặt ngay