HÀ NỘI – LỆ GIANG – SHANGRILA

Côn Minh thật tuyệt vời xứng đáng đệ nhất Danh lam... không đến 1 lần trong đời thật là uổng phí thời gian sống
Giá (từ) : 18.990.000 VNĐ 19.490.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 5 Ngày - 4 đêm
Ngày khởi hành: 8, 15, 22, 29/5 - 05, 12, 19, 26/6 - 03, 10/7 & 17, 24, 31/7/2024
Tư vấn miễn phí