HÀ NỘI – CÔN MINH – SHANGRILA – LỆ GIANG – ĐẠI LÝ

Chương trình rất tuyệt
Giá (từ) : 18.990.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày - 5 đêm
Ngày khởi hành: 25/5 - 08, 22, 27 /6/2024
Tư vấn miễn phí