ĐỨC – THỤY SỸ – HÀ LAN – LUXEMBOURG – BỈ – PHÁP (bay Vietnam air)

Giá (từ) : 73.900.000 VNĐ 76.900.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 11ngày - 10đêm
Ngày khởi hành: 24/ 05 ; 21/ 06; 28/ 06; 08/ 07/2024
Tư vấn miễn phí