Du Xuân Khám Phá Trung Hoa: BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU

Giá (từ) : 17.690.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Ngày khởi hành: 27/12/2019
Tư vấn miễn phí