Du lịch Trung Quốc: Tp.Hồ Chí Minh– Thượng Hải - Hàng Châu – Tô Châu – Vô Tích 04 ngày

Du lịch Trung Quốc: Tp.Hồ Chí Minh– Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Vô Tích 04 ngày

Giá (từ) : 11.374.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Đặt ngay