Du lịch Trung Quốc: Hà Nội-Thành Đô-Cửu Trại Câu-Hoàng Long-Thành Cổ Tùng Phan

Du lịch Trung Quốc: Hà Nội – Thành Đô – Cửu Trại Câu – Hoàng Long – Thành Cổ Tùng Phan

Giá (từ) : 15.454.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 06 ngày 05 đêm
Ngày khởi hành: Theo yêu cầu
Đặt ngay