Du lịch Trung Quốc: Hà Nội - Hong Kong Disneyland 04 ngày tháng 06 giá tốt bay VN

Du lịch Trung Quốc: Hà Nội – Hong Kong Disneyland 04 ngày tháng 06 giá tốt bay VN

Giá (từ) : 14.870.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành: 11, 25/ 06; 16/ 07
Đặt ngay