Du Lịch Trung Quốc: Hà Nội - Hồng Kông - Công viên Disneyland 04 ngày tháng 04, 05

Du lịch Trung Quốc: Hà Nội – Hồng Kông – Công viên Disneyland 04 ngày tháng 04, 05

Giá (từ) : 13.690.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành: 27, 29, 30/ 04; 09, 16, 30/ 05
Đặt ngay