Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh- Vạn Lý Trường Thành dấu ấn của thời gian

Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành dấu ấn của thời gian

Giá (từ) : 14.399.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành: 28, 29, 30/ 04
Đặt ngay