Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh - Thượng Hải 05, kiểm ta sức khỏe Đông Y miễn phí

Du lịch Trung Quốc: Bắc Kinh – Thượng Hải 05 ngày, kiểm ta sức khỏe Đông Y miễn phí

Giá (từ) : 15.819.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành: 28; 29/ 04
Đặt ngay