Du lịch Nhật Bản: Tp. Hồ Chí Minh – Osaka- Kyoto- Nagoya- Kawaguchi- Tokyo

Giá (từ) : 37.500.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thời gian: 06 ngày 05 đêm
Ngày khởi hành: Theo yêu cầu
Tư vấn miễn phí