Du lịch Nhật Bản: 05 ngày thưởng ngoạn sắc hoa Tử Đằng

Du lịch Nhật Bản: 05 ngày thưởng ngoạn sắc hoa Tử Đằng

Giá (từ) : 27.990.000 VNĐ 29.500.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 05 ngày 04 đêm
Ngày khởi hành: 26/ 05; 18/ 06; 03/ 07
Đặt ngay