Du lịch Nhật Bản: Osaka – Kyoto – Toyohashi – Kawaguchi – Tokyo

Du lịch Nhật Bản: Osaka – Kyoto – Toyohashi – Kawaguchi – Tokyo tắm OSEN mùa hè ( bay VN)

Giá (từ) : 36.150.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 06 ngày 05 đêm
Ngày khởi hành: Theo yêu cầu tháng 05, 06, 07
Đặt ngay