MỪNG SINH NHẬT LẠC VIỆT: Hành trình OSAKA mùa lá đỏ – “đăng ký BỘ BA, nhận ngay QUÀ KHỦNG” trị giá 8 triệu đồng

Giá (từ) : 33.900.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành: 21, 29/10 ; 06/11/ 2015
Tư vấn miễn phí