Du lịch Nhật Bản: Lung linh mùa “hoa pháo”

Giá (từ) : 35.900.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành: 1/8/2015
Tư vấn miễn phí