Du lịch Nhật Bản: 07 ngày và thăm Chùa nước thiêng - Kiyomizu

Du lịch Nhật Bản: 07 ngày và thăm Chùa nước thiêng – Kiyomizu

Giá (từ) : 37.500.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Thời gian: 07 ngày 06 đêm
Ngày khởi hành: 20/ 05; 07, 17, 28/ 06; 08/ 07
Đặt ngay