Du lịch lễ hội xuân: Hà Nội-Tây Thiên-Thiền viện Trúc Lâm 01 ngày

Du lịch lễ hội xuân: Hà Nội – Tây Thiên – Thiền viện Trúc Lâm 01 ngày

Giá (từ) : 420.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 01 ngày
Ngày khởi hành: Hàng ngày
Đặt ngay