Du lịch Hoa Kỳ giá rẻ – Dọc miền Bờ Tây

Giá (từ) : 52.200.000 VNĐ 55.200.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Ngày khởi hành: 1/5 ; 13/5 ; 2/6 ; 18/6 /2017
Tư vấn miễn phí