Du lịch Hoa Kỳ giá rẻ - Dọc miền Bờ Đông

BỜ ĐÔNG HOA KỲ 06 NGÀY

Giá (từ) : 53.700.000 VNĐ 55.700.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Ngày khởi hành: 10/5 ; 30/5 ; 15/6 ; 29/7
Đặt ngay