Du lịch Đông Bắc: Hồ Ba Bể – Hang Pắc Pó – Cao Bằng – Lạng Sơn 04 ngày

Giá (từ) : 3.950.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành: hàng tuần tháng 05, 06, 07
Tư vấn miễn phí