Du xuân miền trung: Đà Nẵng- Hội An- Huế 04 ngày siêu khuyến mãi

Giá (từ) : 8.250.000 VNĐ 8.850.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành: 22/ 02 ( 04 Tết)
Tư vấn miễn phí