Du lịch Châu Âu- Mỹ: Liên tuyến Đông Tây Hoa Kỳ 10 ngày 09 đêm

Du lịch Châu Âu- Mỹ: Liên tuyến Đông Tây Hoa Kỳ 10 ngày 09 đêm

Giá (từ) : 69.999.000 VNĐ 79.999.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thời gian: 10 ngày 09 đêm
Ngày khởi hành: tháng 2,3,4,5
Đặt ngay