Du Campuchia 04 ngày: Phnompenh- kỳ quan của những huyền thoại

Giá (từ) : 9.200.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 04 ngày 03 đêm
Ngày khởi hành: 28/ 04; 24/ 05; 28/ 06; 26/ 07; 07, 21/ 08
Tư vấn miễn phí
TOUR DU LỊCH ÚC
Thời gian : 7 Ngày - 6 đêm
Điểm khởi hành : Hà Nội
Ngày khởi hành : 15/8 & 24/9/2024
56.900.000 VNĐ Giá : 52.900.000 VNĐ
Chi tiết