Chương trình du lịch Hàn Quốc (Vietjet Air – 5 ngày 4 đêm)

Giá (từ) : 11.590.000 VNĐ 12.590.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Ngày khởi hành: 20, 27/06; 03, 10/08/2018
Tư vấn miễn phí
TOUR DU LỊCH ÚC
Thời gian : 7 Ngày - 6 đêm
Điểm khởi hành : Hà Nội
Ngày khởi hành : 15/8 & 24/9/2024
56.900.000 VNĐ Giá : 52.900.000 VNĐ
Chi tiết