4 ngày vi vu Nhật Bản tham quan: Tokyo – Hakone – Fuji.MT (Khởi hành: HCM)

Giá (từ) : 23.900.000 VNĐ 25.900.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hồ Chí Minh
Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: 16/04 & 21/05 & 11, 25/06 & 09; 23/07
Tư vấn miễn phí