Tour Nhật bản 6 ngày khởi hành từ HN/tp HCM đi Tokyo-núi Phú Sĩ hè tháng 7,8/2017

Giá (từ) : 35.900.000 VNĐ 37.900.000 VNĐ
Điểm khởi hành: Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thời gian: 06 Ngày - 05 đêm
Ngày khởi hành: 12 / 06 và 24 tháng 06
Tư vấn miễn phí
TOUR DU LỊCH ÚC
Thời gian : 7 Ngày - 6 đêm
Điểm khởi hành : Hà Nội
Ngày khởi hành : 15/8 & 24/9/2024
56.900.000 VNĐ Giá : 52.900.000 VNĐ
Chi tiết